Joustava hoitoraha alle 3 - vuotiaan vanhemmalle.

4.6.2014

Alle 3 - vuotiaan lapsen isä tai äiti, jonka työaika viikoittain on keskimäärin enintään 30 tuntia, voi saada Kelasta joustavaa hoitorahaa.

Esimerkki:

Perheen äiti palaa perhevapaalta töihin ja sopii työnantajansa kanssa tekevänsä puolet lyhyempää työpäivää kuin ennen äitiysvapaataan. Äiti on töissä klo 8 –12.30 ja saa Kelasta korkeampaa joustavaa hoitorahaa.

Kenelle?

Joustavaa hoitorahaa voi saada alle 3 - vuotiaan lapsen isä tai äiti tai muu huoltaja (myös adoptio - ja sateenkaariperheissä) kumpikin vanhempi yhtä aikaa, jos he ovat järjestäneet työnsä niin, että he hoitavat lasta eri aikoina (esim. toinen maanantaisin ja toinen perjantaisin).

Myös vanhempi, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa voi saada joustavaa hoitorahaa.

Joustavan hoitorahan edellytys on, että vanhempi tekee töitä viikoittain keskimäärin enintään 30 tuntia viikossa tai enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta.

Määrä

Joustava hoitoraha on porrastettu kahteen ryhmään vanhemman työajan mukaan. Siihen eivät vaikuta perheen tulot. Joustavaa hoitorahaa maksetaan kerrallaan vain yhdestä lapsesta.

Joustava hoitoraha on 243,13 euroa kuukaudessa, kun työaika on enintään 22,5 tuntia viikossa tai enintään 60 % normaalista kokopäivätyön työajasta (= noin 3 pv./viikossa tai noin 4,5 h/päivässä) tai 162,09 euroa kuukaudessa, kun työaika on yli 22,5 mutta enintään 30 tuntia viikossa tai yli 60 %, mutta enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta (= noin 4 pv./viikossa tai n. 6 h/päivässä).

Joustava hoitoraha on veronalaista tuloa. Jos saat tuen lisäksi palkkaa tai muuta verotettavaa tuloa, tuen ennakonpidätys tehdään lisäprosentin mukaan.

Kuinka pitkään joustavaa hoitorahaa saa?

Joustavaa hoitorahaa voi saada heti, kun vanhempainpäiväraha on loppunut. Sitä saa, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Myös ensimmäistä ja toista luokkaa käyvän lapsen vanhempi voi saada osittaista hoitorahaa, jos hänen työaikansa on enintään 30 tuntia lapsen hoidon vuoksi.

Vanhempi sopii itse työnantajansa kanssa työajasta.

 

Lisätietoja maksamisesta saat Kelasta,

www.kela.fi/joustavahoitoraha