Kuorma-tutkimus: Pitkään autossa istuminen on epäterveellistä ja pyöräjakajakin tarvitsee liikuntaa.

3.6.2014

Työterveyslaitoksen, Itellan ja Itella-konsernin työhyvinvointisäätiön kolmivuotinen Kuorma-tutkimus nosti esille jakelutyöhön liittyviä kuormitustekijöitä. Tuloksia voidaan hyödyntää monilla suomalaisilla työpaikoilla. Tutkimuksen keskeisiä havaintoja olivat istumisen, työasentojen, kunnon ylläpitämisen ja esimiestyön merkitys työn kuormittavuuteen. Kuorma-tutkimus on hyvä esimerkki modernista kehitystyöstä, jonka tavoitteena on varmistaa työntekijöiden jaksaminen ja työkykyisyys muuttuvassa työssä jo ennen kuin työkykyongelmia alkaa näkyä. Työhyvinvoinnin kehittäminen on nimenomaan itse työn kehittämistä.

Paikallaan istuminen ja liikkumattomuus alikuormittavat autojakajien hengitys- ja verenkiertoelimistöä ja ovat terveydelle haitallista. Samalla kurottelu, toistotyö ja kiertyneet työasennot aiheuttavat käsien, olkapäiden, niskan ja selän rasitusta.

–  Kuorman tulokset auttavat meitä suunnittelemaan muuttuvaa jakelutyötä ja käytettäviä työvälineitä. Tulosten pohjalta olemme jo uusineet ajoneuvojen määrittelyjä ja pudottaneet hankintalistalta pois ajoneuvoja, jotka eivät vastaa Työterveyslaitoksen suosituksia, toteaa johtaja Anu Punola Itella Postista.

– Mietimme entistä tietoisempina myös sitä, kenelle autojakelu työnä soveltuu ja kuinka istuminen saadaan katkaistua esimerkiksi työtapoja muuttamalla.

Fyysisyydestä huolimatta pyörä- ja kärryjakelukaan eivät riitä ylläpitämän jakajan kuntoa.

– Monelle voi tulla yllätyksenä, että vaikka kärry- ja pyöräjakelu on fyysistä ja liikuttavaa työtä, se ei riitä ylläpitämään saati kohottamaan kuntoa. Omasta jaksamisesta, kunnosta ja työkyvystä on huolehdittava jatkuvasti.  Tämä koskee toki myös muita fyysisen työn tekijöitä kuten rakennus- ja varastotyöntekijöitä sekä huoltohenkilökuntaa, toteaa tutkimusta tehnyt vanhempi asiantuntija Leila Hopsu Työterveyslaitokselta.

Esimieheltä saatavan tuen rinnalle tuloksissa nousi osallisuuden tärkeys. Työntekijän on koettava olevansa omassa työssään aktiivinen tekijä. Tulosten pohjalta Itellassa on Pohjanmaalla käynnistetty jakelutyövuorojen ja työtapojen kehittäminen yhteistyössä jakajien kanssa. Myös hyvien työtapojen oppimiseen ja harjoitteluun panostetaan mm. työpaikkakouluttajaverkostolla.

Kuorma on esimerkki modernista kehitystyöstä

Leila Hopsu kannustaa suomalaisia yrityksiä hyödyntämään Kuorma-tutkimuksen tuloksia ja toteutustapaa. Monissa muissakin työpaikoissa tehdään fyysisesti keskiraskasta työtä ja osin epätyypillisiin aikoihin. Istuminen on myös asiantuntijoiden arkea.

– Kuorma-tutkimus on esimerkki uudenlaisesta tutkimustyöstä sekä työpaikan, tutkimuslaitoksen ja työterveyshuollon yhteistyöstä työn kehittämisessä tavoitteena varmistaa työntekijöiden jaksaminen ja työkykyisyys muuttuvassa työssä. Tiiviin yhteistyön ansiosta kehitystoimenpiteitä on käynnistetty monipuolisesti jo tutkimuksen aikana eikä tuloksia jätetä pöytälaatikkoon, Hopsu summaa.

Vinkit jaksamisen tukemiseen

Kuorma-tutkimus vahvistaa Työterveyslaitoksen ylilääkärin Timo Leinon mukaan näkemystä siitä, mitä suomalaisessa työelämässä tarvitaan, jotta ihmiset saadaan pidettyä työkuntoisina epävarmoista ja kuormittavista ajoista huolimatta.

1. Ylimmän johdon, esimiesten, työntekijöiden ja/tai työntekijöiden edustajien yhteistyöllä ja sitoutumisella saadaan aikaan parhaat tulokset.
2. Kehitystyö vaatii pitkäjänteisyyttä. Toimintatapojen muutokselle on varattava aikaa.
3. Myös yksilöllä on vastuu omasta hyvinvoinnistaan ja työkyvystään.
4. Tärkeää on osallistumisen mahdollisuus ja tiedonkulku kaikkien osapuolien välillä.

Tutkimusraportti
Työterveyslaitoksen, Itellan ja Itella-konsernin työhyvinvointisäätiön kolmivuotisen Kuorma - postinjakajien työn kuormitustekijät ja työntekijöiden kuormittuneisuus – tutkimusraportti on luettavissa osoitteessa http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Sivut/Kuorma_kevenee_yhteistyolla.aspx.

Lisätiedot Kuorma-tutkimuksesta:
Leila Hopsu, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos
leila.hopsu@ttl.fi, puh. 0400 682953

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt (Itella):
Johtaja Anu Punola, Itella Posti Oy
Itella MediaDesk 020 452 3366 (ma-pe klo 9.00-16.30)