PAU:n jäsentiedote 20.5.2014: Varhaisjakelun YT-tiedote: Varhaisjakelun YT-neuvottelut päättyivät Savossa.

21.5.2014

Itella Posti Oy:n Savon varhaisjakelua koskeneet yt-neuvottelut ovat päät-tyneet. Vakinaisen henkilöstön irtisanomistarpeeksi täsmentyi 34 henkilöä. Lisäksi osalle henkilöstöä tulee työsuhteen ehtojen muutoksia. Neuvottelujen kohderyhmään kuuluivat alueen varhaisjakajat ja yhteistekijät. Alun perin neuvotteluiden kohderyhmään kuului 82 henkilöä, joista ainoastaan 15 henkilöä oli puhtaasti sanomalehdenjakajia. Loput olivat yhteistekijöitä. Osaltaan tämä vaikutti siihen, että lopullinen irtisanottujen määrä supistui reilusti alle puoleen kohderyhmästä. Kohde-ryhmästä 25 henkilöä sai kokoaikaisen työn perusjakelusta.

Miten tästä eteenpäin?

Henkilöt, joiden työsuhde Itellassa päättyy tai joiden työsuhteen ehtoihin tulee muutoksia, työnantaja kutsuu henkilökohtaiseen keskusteluun. Keskustelut käydään 26.5.2014 alkaen.

Itella tarjoaa tukea irtisanotuille

Itella tukee henkilöstöään muutoksessa Uusi polku -ohjelmalla ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn kanssa tehdyn sopimuksen mukaisella muutosturvalla.

Henkilöstöä yt-neuvotteluissa edustavat:


Sanomalehdenjakelun valtakunnallinen pääluottamusmies Kari Temonen,

puh: 040 353 5905, kari.temonen@posti.fi


Pääluottamusmies Timo Peippo (Kuopio, Keski-, Pohjois- ja Ylä-Savo 70–79),

puh: 0400 733 512, timo.peippo@posti.fi