PAU:n työpaikkatiedote 15.5: Itella aiheutti katastrofin perusjakelun työpaikoille – eletäänkö Postin historian häpeäpäiviä?

15.5.2014

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU varoitti jo maaliskuussa Itellan perusjakelua koskevien yt-neuvotteluiden päättymisen jälkeen, että irtisanomiset perusjakelussa vaikeuttavat postinkulkua merkittävästi. PAUn arviot siitä, että jäljelle jäävät postinjakajat eivät tule selviytymään työstään ovat osuneet liiankin hyvin toteen. Postinjakajat ovat ammattitaitoisia työntekijöitä, joten syy postinkulun ongelmiin löytyy muualta kuin työntekijöiden osaamattomuudesta tai vastarinnasta, kuten Itella on tylysti väittänyt julkisuudessa. – Postinjakajat ja työpaikkojen lähiesimiehet tekevät hyvää ja ammattitaitoista työtä, liittosihteeri Heidi Nieminen sanoo.

 

Liitto vaikuttaa monilla eri tavoilla

Liitto käyttää monia eri vaikutuskeinoja postinjakelun normalisoimiseksi ja jäsentensä hyväksi. Myös jokaisen PAUn jäsenen olisi hyvä vaikuttaa asiaan käytettävissä olevilla keinoilla. Esimerkiksi yhteydenpito ja asioista kertominen tutulle kansanedustajalle olisi tässä tilanteessa jäsentemme eduksi.

Osassa työpaikoista vallitsee sekasorto – syy ei ole postinjakajan tai esimiehen

Itellan johtajien eri kommentit julkisuudessa viime viikkoina työntekijöiden vastarinnasta tai hidastelusta ovat paikkaansa pitämättömiä. Syy ei ole postinjakajien eikä työpaikkojen esimiesten. Vika on Itellan johdon päätöksissä ja reittisuunnittelussa – tätä he eivät halua myöntää!

Itella hokee julkisuudessa, että uusien jakelureittien harjoittelu veisi aikaa jopa viikkoja. Aikaa uusien reittien käyttöönotosta on kulunut kohta neljä viikkoa. Aiempi käytäntö on, että reittejä on harjoiteltu vain muutama päivä. Jakajat ovat ammattilaisia ja osaavat työnsä. Reittien harjoittelusta ei siis ole enää kyse. Resurssin tiukentaminen irtisanomisten jälkeen minimiin ja sitä kautta jakelureittien pidentämiset ovat yksinkertaisesti mahdoton yhtälö.

Jaksaminen on monilla työpaikoilla nyt äärirajoilla, työpaikkakohtaiset erotkin ovat suuria. Toisaalla posti kulkee lähes normaalisti ja tunnolliset työntekijät jakavat reittinsä loppuun, vaikka sitten ylityönä, toisaalla jäämiä syntyy päivittäin, vaikka työt tehdään hammasta purren ja välillä jopa itkien.

Henkilöstövähennyksistä johtuvalla työn kuormittavuuden kasvulla työnantaja on jo nyt vaarantanut työntekijöidensä terveyden, työturvallisuuden, työhyvinvoinnin sekä aiheuttanut parantamattomia haavoja.           

Mainoksia käsketty jättää jakamatta, jos työaika ei riitä

Työnantaja on priorisoinut jaettavia lähetyksiä tärkeysjärjestykseen, jotta osoitteellisen postin kulku olisi turvattu palvelulupausten ja lain puitteissa. Osoitteettomia lähetyksiä on osassa maata työnantajan ohjeesta johtuen jätetty jakamatta. PAUn mukaan työnantajan ohjeistus on täysin käsittämätön. PAUn huolena on, että aiempien Itellan hinnankorotusten lisäksi työnantajan toiminta karkottaa asiakkaita ja vähentää työpaikkoja alalta entisestään.            

Ylityön tekeminen hiertää työpaikoilla

Ylitöiden tekeminen perustuu lain mukaan aina vapaaehtoisuuteen. Työntekijät tekevät työt työvuoroluettelossa olevan työajan puitteissa normaalijoutuisuudella kaikki tauot pitäen. Jokaisen on syytä miettiä onko moraalisesti oikein, että työkaveri on juuri irtisanottu ja itse tekee useita tunteja viikossa ylityötä. Toisaalta lisätienestin mahdollisuutta ei voida keneltäkään evätä. Työaikalaissa on tarkat ylityön enimmäismäärät, joita ei saa ylittää. Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut valvovat työaikalain noudattamista alueillaan.

Ylityökielto tai laiton lakko ei ole järkevä vaihtoehto 

Toimitaan me toistaiseksi vastuullisesti, vaikka työnantajasta ei voi sanoa samaa!

Työtaistelutoimet voisivat olla vahingollisia PAUn jäsenille ja koko alan tulevaisuudelle. Kaikille osapuolille olisi parasta, että työpaikkojen tilanne saataisiin mahdollisimman nopeasti normalisoitua sellaiseksi, että kaikki lähetykset saataisiin jaettua suunnitellun työajan puitteissa. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan joihinkin työpaikkoihin lisää käsipareja eli tehtyjä irtisanomisia on peruttava. PAU vaatii työnantajalta vastuullisuutta. Tässä tilanteessa olisi työnantajankin tärkeää säilyttää asiakkaiden luottamus Postiin hyvänä jakeluoperaattorina ja sitä kautta edesauttamaan alan työllisyyttä sekä yrityksen menestymistä – nyt tuntuu että tätä vastuuta kantavat vain työntekijät.

Valitus postinjakelun häiriöistä tehtävä viestintävirastoon

Jokaisella postinsaajalla on postilain mukaan oikeus valittaa postinjakelun häiriöstä Viestintävirastoon, jonka on tehtävä asiassa päätös neljän kuukauden kuluessa valituksen saapumisesta. Viestintävirasto voi myös omasta aloitteestaan ottaa asian päätettäväkseen.

Viestintäviraston mukaan jakeluhäiriötilanteissa, ellei asia virheilmoituksesta korjaannu tai postiyrityksen (Itella) selvitys asiassa tyydytä, voi postinsaaja ottaa yhteyttä Viestintävirastoon asian selvittämiseksi. Viestintävirastolle tulee tällöin toimittaa mahdollinen postiyritykseltä saatu vastaus sekä virheellisiä lähetyksiä koskevat yksilöintitiedot. On huomattava, että postilaki ei koske sanomalehtien jakelua.

Samalla kertaa useita postinsaajia koskevassa ja mahdollisesti pidempään jatkuvassa tai toistuvassa jakeluhäiriötilanteessa postinsaajia on syytä opastaa tekemään ilmoitus/valitus asiasta suoraan Viestintävirastoon. Tällöin asialle on eduksi, että ilmoitus/valitus on useamman postinsaajan allekirjoittama. Tällöin jakeluhäiriön yksilöimiseksi riittää esimerkiksi ilmoitus, että Aku Ankka on jäänyt keskiviikkona saamatta. Kun näitä ilmoituksia on useita ja ne on yhdistetty, on pääteltävissä, että kyse on laajemmasta jakeluhäiriöstä eikä yksittäisestä usein määrittämättömäksi jäävästä seikasta. Lisätietoa asiasta löydä Viestintäviraston kotisivuilta internetistä osoitteesta: www.ficora.fi

 

Lisätietoja: 
 
Heidi Nieminen, liittosihteeri, puh: 050 340 3217

Jarmo Niemi, vt. puheenjohtaja, puh: 0400 523 551