Jos jäät työttömäksi - tärkeitä ohjeita!

24.3.2014

Toimi näin, jos jäät työttömäksi

Ilmoittaudu heti ensimmäisenä päivänä työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon).

 

Ansiopäivärahahakemuksen saat TE-toimistosta tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestön kotisivuilta www.tyj.fi. Voit myös lähettää sähköisen hakemuksen PAUn kotisivujen kautta, osiosta Työttömyysturva – asioi verkossa

 

Lähetä ansiopäivärahahakemus liitteineen työttömyyskassaan oltuasi työttömänä kaksi viikkoa.

Ansiopäivärahan hakemiseksi tarvittavat liitteet:

·     Alkuperäinen palkkatodistus työnantajalta vähintään 26 työssäoloehdon täyttävältä viikolta. Todistuksessa tulee näkyä eriteltynä lomarahat ja -korvaukset ja muut mahdolliset korvaukset (esim. tukipaketti, palkkiot yms.)

·     Kopio irtisanomisilmoituksesta tai lomautusilmoituksesta

·     Kopio työtodistuksesta ja työsopimuksesta

·     Päätös tai maksukuitti, jos saat esim. eläkettä, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, kotihoidon tukea tai muuta etuutta

·     Viimeisin vahvistettu verotuspäätös, jos sinulla on sivutoimista yritystuloa tai maatalous-/metsätaloustuloa

·     Selvitys, jos haet lapsikorotusta avio- tai avopuolisosi lapsista

·     Palkkatodistus osa-aikatyön palkasta tai muista tuloista jos haet soviteltua päivärahaa

·     Työttömyyskassa saa verotustiedot suoraan verottajalta, mikäli haluat voit toimittaa kassalle muutosverokortin etuutta varten.

Jäsenmaksut kuntoon

Tarkista, että jäsenmaksusi ovat kunnossa. Jos olet maksanut jäsenmaksusi itse, lähetä kassalle kopio jäsenmaksukuiteista. Kun ensimmäinen hakemuksesi on käsitelty, saat päivärahapäätöksen, maksuilmoituksen ja jatkohakemuslomakkeen. Päivärahaa voidaan myöntää takautuvasti enintään kolmen kuukauden ajalta.

Huomaathan, että puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää käsittelyä. Ensimmäisen hakemuksen käsittelyaika on yleensä 2-3 viikkoa, mikäli hakemuksen mukana on toimitettu kaikki tarvittavat liitteet. Päivärahaa haetaan aina jälkikäteen neljän viikon/kuukauden jaksoissa, mutta ensimmäisen hakemuksen voit täyttää kahden viikon työttömyyden jälkeen.

Lisätietoja: työttömyyskassasta.

Itellan suuren irtisanomismäärän vuoksi Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassan puhelinpäivystys on poikkeuksellisesti tällä viikolla 24.–28.3 auki joka päivä klo 9.00 – 15.00. Työttömyyskassan puhelinnumero: (09) 6131 1780.

Lisätietoja työttömyysturvasta www.pau.fi/tyottomyysturva