PLM Timo Peipon tiedote 21.3.2014

21.3.2014

Pääluottamusmies Timo Peipon 70 – 79 edustamalla alueella on tällä päivämäärällä 21.3.2014 aloitettu kirjaimellisesti noudattamaan ylitöiden osalta työaikalakia. Lain kohdat on tarkemmin luettavissa alempana.

 

Tämä tarkoittaa, että ylityön tekeminen tapahtuu työaikalain 4 luvun 18 §:n

mukaisesti: "Ylityötä saa teettää vain työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella. Työntekijä voi kuitenkin antaa suostumuksensa määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos tämä on työn järjestelyjen kannalta tarpeen."

 

YKSINKERTAISESTI SANOTTUNA TARKOITETAAN SEURAAVAA:

 

Jokaisella kerralla erikseen, on työnantajan ja työntekijän sovittava ylitöistä työnantajan sitä erikseen pyytäen. Jokainen osaa arvioida reittinsä jakelu-osuuden ammattitaitonsa puitteissa.

 

Työntekijä ei voi myöskään tehdä ylityötä oma-aloitteellisesti, ilman työnantajan pyyntöä.

 

Reitit tulee suunnitella sellaiseksi että niistä selviytyy normaali joutuisalla vauhdilla, taukoja unohtamatta, päivittäin. Suunnitelmallista ylityötä ei saa syntyä eikä suunnitella.

 

Työntekijöitä ei myöskään tule painostaa minkään muotoisilla toimilla, kuten uhkailemaan reitin vaihdolla yms. tai esim. sellaisia keinoja käyttäen, että kokevat työpaikkansa olevan vaarassa.

 

Kaikki työ on suunniteltava niin että niistä selviytyy työaikana.

 

Huomioikaa että tämä on: LAKI ja lain rikkomisesta on omat rangaistussäännöksensä.

 

Lisätietoja:

Pääluottamusmies     

Timo Peippo    

puh. 0400 733512

timo.peippo@posti.fi