PAU:n lehdistötiedote 13.3.2014: Itella käynnistää irtisanomisilla postinjakelun alasajon

13.3.2014

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU arvostelee voimakkaasti Itellan irtisanomisia. Itella olisi halutessaan voinut käyttää pehmeämpiä keinoja, joilla irtisanomisia ja osa-aikaistamisia olisi voitu välttää. Lähes 500 työntekijän irtisanominen, satojen määräaikaisten työsopimusten päättäminen ja osa-aikaistamiset tarkoittavat käytännössä sitä, että jäljelle jäävät postinjakajat eivät tule selviytymään työstään.

- Eilen päättyneet yt-neuvottelut olisi voitu välttää. Itellalla oli
mahdollisuus käyttää ennen yt-prosessin käynnistämistä pehmeitä keinoja,
luonnollista poistumaa ja eläkeratkaisuja. Näin ei haluttu kuitenkaan tehdä.
Nyt valtionyhtiö käyttää kovia keinoja ja unohtaa yhteiskuntavastuunsa,
liittosihteeri Heidi Nieminen arvostelee.
Irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja määräaikaisuuksien päättyminen tarkoittavat
käytännössä sitä, että jäljelle jäävät postinjakajat eivät tule selviytymään
työstään.  Postilaki velvoittaa yleispalvelun tarjoajan eli Itellan jakamaan
postin koko maassa tasapuolisin ehdoin viitenä päivänä viikossa. Tämä ei liian
pienellä henkilömäärällä onnistu. Jakelureittejä jää jakamatta ja asiakkaat
kärsivät.
- Enkä usko, että tässä tilanteessa työntekijöiltä löytyy halukkuutta
ylitöidenkään tekemiseen, Nieminen arvelee.
 

Laatu heikkenee ja työn kuormitus lisääntyy


Työvoimavaltaisella alalla Itella päätti vähentää työntekijöitä liian
etupainotteisesti. Näin suurilla henkilöstövähennyksillä ei kuitenkaan ole
mitään tekemistä totuuden ja toteutuneiden lähetysmäärien vähenemisen kanssa.
Itella irtisanoo työntekijöitä ikään kuin kaiken varalta toivoen samalla, että
alenevat lähetysmääräennusteet toteutuvat. Jäljelle jääville työntekijöille
tällä voi olla vakavia seurauksia. Henkilöstövähennyksillä ja niistä johtuvilla
työn kuormittavuuden kasvulla työantaja vaarantaa työntekijöiden terveyden,
työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen. Tästä syystä myös
postinjakelun laatu heikkenee kaikkien lähetyslajien osalta.
 

PAUn neuvottelema muutosturva auttaa irtisanottavia


Viime syksynä postialan työehtoneuvottelut johtivat kuukauden mittaiseen
ylityökieltoon ja pistelakkoihin. Työtaistelulla liiton jäsenet saavuttivat
kaikille muutosturvakokonaisuuden, josta on apua irtisanomistilanteissa.
Muutosturva pitää sisällään muun muassa työsuhteen kestoon suhteutetun
rahallisen, enimmillään kuuden kuukauden palkkaa vastaavan kertakorvauksen.
 

Lisätietoja:
Heidi Nieminen, liittosihteeri, puh: 050 340 3217
Jarmo Niemi, varapuheenjohtaja, pääluottamusmies, puh: 0400 523 551