Itellan ilmoittama kohderyhmä ja irtisanomistarve vähentynyt - määrä edelleen liian suuri.

27.2.2014

Itellan perusjakelua koskevia yt-neuvotteluja jatkettiin 26.2.2014. Neuvottelujen kohderyhmään kuuluvien määrä tarkentui 8170 vakituiseen henkilöön. Itellan arvioima irtisanomistarve täsmentyi yhteensä enintään 720–760 vakituiseen henkilöön. PAUn neuvottelijoiden mukaan määrä on edelleen liian suuri.

Irtisanomisten lisäksi yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa osa-aikaistamisiin, työaikajärjestelyihin ja työsuhteen ehtojen muutoksiin.

Henkilöstön edustajat pitävät yhä suunniteltuja vähennysesityksiä liian suurina. Mikäli Itellan ilmoittama vähennystarve toteutuu, viisipäiväisen postinjakelun toimivuus on vakavasti uhattuna.

PAUn neuvottelijat kritisoivat myös työnantajan esittämiä, max. 500 työntekijää koskevia mahdollisia osa-aikaistamisia. Henkilöstön edustajat vaativat neuvotteluissa postityön kokoaikaisuusperiaatteen mahdollisimman kattavaa toteutumista.

Itellan ja PAUn määräaikaisuuksia tarkasteleva työryhmä käy läpi kaikki esiin tuodut epäselvyydet ja edunvalvojien näkemyksen mukaan työehtosopimuksen vastaiset määräaikaisuudet. PAUn edustajina työryhmässä ovat valtakunnallinen pääluottamusmies Kari Lempinen ja työehtoasiantuntija Esko Hietaniemi.  

Itella tukee henkilöstöä Uusi polku -ohjelmalla ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisella muutosturvalla. Työntekijän omaehtoiseen hakeutumiseen perustuva Uusi Polku -ohjelma on myös yhteistoimintaneuvottelujen piirissä olevien haettavissa. Hakemukset pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti, mutta yt-kohderyhmään kuuluvien osalta käsittelyajoissa voi olla viivettä. Uusi polku -ohjelmasta voi kysyä lisää omalta esimieheltä, paikallisista Uusi polku -palvelupisteistä ja Itellan Point-sivuilta.

PAUn neuvottelemasta muutosturvasta lisätietoja PAUn verkkosivuilta www.pau.fi ja PAUn Perusjakelun yt-tiedotteesta 1/2014 (24.1.2014).

Seuraava neuvottelu käydään 12.3.2014. Yt-neuvottelujen arvioitu kesto on kuusi viikkoa. PAU tiedottaa jäsenilleen neuvotteluiden kulusta jokaisen neuvottelun jälkeen.

Henkilöstöä yt-neuvotteluissa edustavat:

Valtakunnallinen pääluottamusmies Kari Lempinen, puh. 0400 800 657, kari.lempinen@itella.com

Valtakunnallinen pääluottamusmies Jarmo Niemi, puh. 0400 523 551, jarmo.niemi@itella.com

Valtakunnallinen pääluottamusmies Juha Torvinen, puh: 0400 689 369, juha.torvinen@posti.fi

Pääluottamusmies Satu Ollikainen, puh: 040 588 4023, satu.ollikainen@itella.com

Työsuojelun erityisvaltuutettu Juha Jyrkinen, puh: 0400 926 742, juha.jyrkinen@itella.com