Kohderyhmä tarkentui perusjakelun yt-neuvotteluissa

14.2.2014

Itellan perusjakelua koskevat yt-neuvottelut jatkuivat 13.2.2014. Toisessa neuvottelussa täsmennettiin muutoshankkeen perusteita, vaikutuksia ja suunniteltua etenemistä.

Neuvottelujen kohderyhmään kuuluvien määrä tarkentui 8400 vakituiseen henkilöön. Työnantaja arvioi irtisanomistarpeen enintään 800 vakituiseksi henkilöksi. Luku ei pidä sisällään määräaikaisia työntekijöitä. Lisäksi yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa osa-aikaistamisiin, työaikajärjestelyihin ja työsuhteen ehtojen muutoksiin. PAUn mukaan vähennystarve on ylimitoitettu, koska se perustuu työnantajan arvioon sekä lähetysmäärien laskemisen että läpäisyn tehostamisen suhteen.

Neuvottelussa käsiteltiin alueilta saatuja näkemyksiä alueellisista muutostarpeista huomioiden valtakunnallisen yhteistyöryhmän antama ohjeistus. Alueelliset näkemykset päätettiin lähettää toimipaikkakohtaiseen tarkasteluun alueille. Tarkastelusta toimitetaan täydentävä lausunto yhteistyöryhmälle seuraavaan neuvotteluun mennessä.

- Näissä uudelleentarkasteluissa otetaan mukaan toimipaikkojen luottamusmiehet ja palveluesimiehet. Luottamusmiehille annetaan tarvittaessa vapautusta ko. tarkastelun ja selvitystyön tekemisen ajaksi. Mukana näissä selvityspalavereissa mahdollisuuksien mukaan ovat myös aluepäällikkö ja pääluottamusmiehet, täsmentää valtakunnallinen pääluottamusmies Juha Torvinen.

Itella tukee henkilöstöä Uusi polku -ohjelmalla ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisella muutosturvalla. Työntekijän omaehtoiseen hakeutumiseen perustuva Uusi Polku -ohjelma on myös yhteistoimintaneuvottelujen piirissä olevien haettavissa. Hakemukset pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti, mutta yt-kohderymään kuuluvien osalta käsittelyajoissa voi olla viivettä. Uusi polku -ohjelmasta voi kysyä lisää omalta esimieheltä, paikallisista Uusi polku -palvelupisteistä ja Itellan Point-sivuilta

PAUn neuvottelemasta muutosturvasta lisätietoja PAUn verkkosivuilta www.pau.fi ja PAUn Perusjakelun yt-tiedotteesta 1/2014 (24.1.2014).

Kolmas yt-neuvottelu pidetään 26.2.2014. Yt-neuvottelujen arvioitu kesto on kuusi viikkoa. PAU tiedottaa jäsenilleen neuvotteluiden kulusta jokaisen neuvottelun jälkeen.

Henkilöstöä yt-neuvotteluissa edustavat:

Valtakunnallinen pääluottamusmies Kari Lempinen, puh. 0400 800 657, kari.lempinen@itella.com

Valtakunnallinen pääluottamusmies Jarmo Niemi, puh. 0400 523 551, jarmo.niemi@itella.com

Valtakunnallinen pääluottamusmies Juha Torvinen, puh: 0400 689 369, juha.torvinen@posti.fi

Pääluottamusmies Satu Ollikainen, puh: 040 588 4023, satu.ollikainen@itella.com

Työsuojelun erityisvaltuutettu Juha Jyrkinen, puh: 0400 926 742, juha.jyrkinen@itella.com