Perusjakelun yt-neuvottelut käynnistyivät

30.1.2014

Itellan perusjakelua koskevat yt-neuvottelut käynnistyivät 29.1.2014. Ensimmäisissä neuvotteluissa käsiteltiin neuvottelujen perusteita ja vaikutuksia.

Neuvottelujen kohderyhmään kuuluu noin 8500 vakituista henkilöä. Työnantajan arvioima irtisanomistarve on yhteensä enintään 800 vakituista henkilöä. Lisäksi yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa osa-aikaistamisiin, työaikajärjestelyihin ja työsuhteen ehtojen muutoksiin. 

Ensimmäisessä neuvottelussa neuvotteluosapuolet sopivat, että alueilta pyydetään näkemyksiä alueellisista muutostarpeista (saatuaan sitä ennen yksityiskohtaiset tiedot ao. toimipaikkojen olosuhde ym. tiedoista) huomioiden valtakunnallisen yhteistyöryhmän antama ohjeistus.

Neuvottelujen piirissä ovat

·     postityötä tekevä henkilöstö perusjakelutehtävissä, perusjakelun kuljetus- ja lajittelutehtävissä

·     kaikki yhteistekijät toiminnosta riippumatta. 

Neuvottelujen ulkopuolella ovat

·     lajittelutoimintojen osalta henkilöstö Turun, Kuopion, Tampereen, Oulun, Helsingin ja Seinäjoen postikeskuksissa, logistiikkakeskuksessa, ulkomaan tuotannossa ja Jyväskylän lajittelukeskuksessa,

·     sanomalehdenjakelussa työskentelevä henkilöstö (D-liite), määräaikaiset työntekijät

·     esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. 

Itella tukee henkilöstöä Uusi polku – ohjelmalla ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn kanssa tehdyn sopimuksen mukaisella muutosturvalla. Työntekijän omaehtoiseen hakeutumiseen perustuva Uusi Polku -ohjelma on myös yhteistoimintaneuvottelujen piirissä olevien haettavissa. Uusi polku -ohjelmasta voi kysyä lisää omalta esimieheltä, paikallisista Uusi polku -palvelupisteistä ja Itellan Point-sivuilta.

PAUn neuvottelemasta muutosturvasta lisätietoja PAUn verkkosivuilta www.pau.fi ja PAUn Perusjakelun yt-tiedotteesta 1/2014 (24.1.2014).

Seuraava yt-neuvottelu on 13.2.2014. Yt-neuvottelujen arvioitu kesto on kuusi viikkoa.  PAU tiedottaa jäsenilleen neuvotteluiden kulusta jokaisen neuvottelun jälkeen.

Henkilöstöä yt-neuvotteluissa edustavat:

Valtakunnallinen pääluottamusmies Kari Lempinen, puh. 0400 800 657, kari.lempinen@itella.com

Valtakunnallinen pääluottamusmies Jarmo Niemi, puh. 0400 523 551, jarmo.niemi@itella.com

Valtakunnallinen pääluottamusmies Juha Torvinen, puh: 0400 689 369, juha.torvinen@posti.fi

Pääluottamusmies Satu Ollikainen, puh: 040 588 4023, satu.ollikainen@itella.com

Työsuojelun erityisvaltuutettu Juha Jyrkinen, puh: 0400 926 742, juha.jyrkinen@itella.com