Työttömyysturva uudistui

16.1.2014

Työttömyysturvaan tuli vuoden alusta merkittäviä muutoksia, kun vuoden 2012 työurasopimuksessa ja vuoden 2013 työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovitut uudistukset tulivat voimaan. Ohessa tärkeimmät muutokset.

- Ansioturvalle pääsy helpottuu, kun työssäoloehto lyhenee 34 viikosta 26 viikkoon. Näin siis oikeus päivärahaan syntyisi lyhimmillään 6 kuukauden työskentelyn ja työttömyyskassan jäsenyyden jälkeen.

- Työttömyyden alussa kaikilta työttömiltä otettava omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen päivään. Omavastuuaika asetetaan korkeintaan kerran vuodessa.

- Työttömyysetuuksiin 300 euron suojaosa. Työtön saa tienata enintään 300 euroa kuukaudessa, ilman että työtulo vaikuttaa päivärahaa pienentävästi. Sovitellun päivärahan katto nousee 90 prosentista 100 prosenttiin. Eli hakijan saama työtulo ja soviteltu päiväraha voivat yhteensä olla päivärahan perusteena olevan palkan suuruiset. Aiemmin enintään 90 % perustepalkasta.

- Ansiopäivärahan taso vähenee kahteen: perustasoon ja korotettuun tasoon. Korotettu päiväraha nousee lakisääteisen muutosturvan tasolle. Sitä maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sekä 90 päivää työttömyyden alussa, jos henkilöllä on 20 vuotta työhistoriaa (josta vähintään 5 vuotta kassajäsenyyttä) ja hänet on irtisanottu ilman omaa syytään. Muulloin maksetaan perustasoista ansiopäivärahaa. Muutosturvan ansio-osa ja korotettu ansio-osa 20 päivän osalta poistuu.