Etla: Postialalta voi kadota lähivuosina jopa 7 000 työpaikkaa

18.11.2013

Arvio posti- ja kuriirialan työllisyydestä sisältyy Etlan tuoreeseen raporttiin, jossa arvioidaan postialan kannattavuuden, jakelumäärien ja työllisyyden kehitystä vuoteen 2020 mennessä.

Postialalta voi kadota synkimpien arvioiden mukaan tuhansia työpaikkoja lähivuosien aikana. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan mukaan posti- ja kuriirialalla työskentelevien henkilöiden määrä voi pudota vuoteen 2020 mennessä 15 800:aan. Tällä hetkellä ala työllistää 22 900 henkilöä.

Arvio posti- ja kuriirialan työllisyydestä sisältyy Etlan tuoreeseen raporttiin, jossa arvioidaan postialan kannattavuuden, jakelumäärien ja työllisyyden kehitystä vuoteen 2020 mennessä.

Etla on laskenut jakelumäärien ja työllisyyden kehityksestä kolme eri arviota. Eri arviot perustuvat Suomen bruttokansantuotteen vaihtoehtoisiin kehityksiin.

Myönteisimmän arvion mukaan postiala työllistäisi vuonna 2020 yhteensä 18 100 henkilöä, keskimmäisen arvion mukaan 16 800 ja heikoimman arvion mukaan siis 15 800.

Vuoteen 2020 mennessä kirjepostin ja lehtien jakelumäärien ennakoidaan vähenevän edelleen. Pakettijakelun sen sijaan arvioidaan kasvavan verkkokaupan kasvun seurauksena. Etlan raportissa sanotaan, että pakettijakelulla ei vielä ole ratkaisevaa merkitystä postitoiminnan liikevaihdossa, mutta tulevaisuudessa pakettien välityksen laajeneminen voi tukea postin toimintaedellytyksiä.

Etlan ennusteen mukaan posti kuljettaa vuonna 2020 yhteensä 700-790 miljoonaa kirjettä, kun nyt kirjeitä kuljetetaan vuodessa runsas miljardi kappaletta.

Lehtiä posti puolestaan kuljettaa vuonna 2020 noin 620 miljoonaa. Tällä hetkellä määrä on yli miljardia lehteä. Pakettien kappalemääriin ei odoteta kovin suurta muutosta. Paketteja posti kuljettaa vuodessa 64 miljoonaa. Vuonna 2020 lukumäärä voi olla 65-75 miljoonaa kappaletta.

Postin kuljettamien mainosten määrään odotetaan kasvua nykyisestä runsaasta 2,2 miljardista mainospostista ylimmillään jopa lähes 2,8 miljardiin kappaleeseen.

Postialan kannattavuus on heikentynyt jyrkästi 2000-luvulla, eikä Etlan ennusteessa odoteta, että tilanne muuttuisi vuoteen 2020 mennessä parempaan suuntaan. Postialan kannattavuutta on nakertanut se, etteivät posti- ja kuriiripalveluiden hinnat ole nousseet riittävästi suhteessa kustannuksiin. Kustannukset taas ovat nousseet ennen kaikkea välituotekustannusten - eli esimerkiksi kuljetuskustannusten - lisääntymisen takia.