HUOMIO! LISÄ- JA YLITYÖKIELTO ASTUI VOIMAAN!

1.11.2013

Posti-ja logistiikka-alan unioni PAUn liittohallitus päätti 30.10.2013 kokouksessaan asettaa tarvittaessa Viestinvälitys- ja logistiikka- alan ja Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksia koskevat työtehtävät yli- ja lisätyökieltoon. Yli- ja lisätyökielto astuu voimaan perjantaina 1.11.2013 klo 00.00.

 

PAUn ja Palvelualojen työnantajaliitto PALTA ry:n väliset työehtosopimusneuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ja Informaatiologistiikka-alan työehtosopimusten voimassaoloaika ja työrauhavelvoite päättyi 31.10.

 

Työtaistelutoimien perustelut

 

Keskeiset syyt sopimuksen syntymättä jäämiseen olivat työnantajan haluttomuus sopia Itellan työvoiman vähentämisestä hallitusti ja

sanomalehdenjakelun palkkajärjestelmän kestämätön tilanne.

Postitoiminta on rakennemuutosala. Arvioiden mukaan seuraavan kolmen vuoden aikana menetetään 30 prosenttia kirje- ja lehtivolyymeista. Postimäärien raju sukellus vaikuttaa kaikkiin ammattiryhmiin. Tässä tilanteessa työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsuhteen ehdoista, muutosturvasta ja sopeuttamisohjelmasta täytyy päästä sopimukseen.

 

Yli- ja lisätyökielto koskettaa seuraavia työehtosopimuksia ja työtehtäviä.

 

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus.

 

Palkkaliitteet:

 

Palkkaliite N - Toimipaikkatyö

 

Palkkaliite C - Suunnittelu, esimies- ja toimihenkilö tehtävät

 

Palkkaliite Y - Yritysmyynti

 

Palkkaliite D - Sanomalehdenjakelu (tavoiteajan jälkeen tehtävä yli- ja lisätyö)

 

Palkkaliite P - Posti- ja kuljetustyö (koskee perusjakelussa myös toisen reitin urakointia)

 

Palkkaliite M - Varastopalvelut

 

Informaatiologistiikka-alan työehtosopimus. Palkkaliitteet:

 

Palkkaliite 1

Palkkaliite 2

Palkkaliite 3

 

Yli- ja lisätyökiellon piiriin eivät kuulu kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät työtehtävät. Lisäksi postilähetysten turvallisuus on taattava. Niitä ei saa jättää heitteille eikä pilaantumaan (esim. vesi- tai lumisateeseen)

 

Ylityökielto koskee kaikkien sellaisten töiden tekemistä, jossa henkilö olisi oikeutettu ylityökorvaukseen. Tyypillisimmin tällaisia tilanteita syntyy esim. suurten työmäärien johdosta tai poissaolojen sijaisuuksista. Pääsääntönä ylityökiellossa on, että tehdään vain omaan työvuoroon kuuluvat tehtävät.

Työvuorot ja niiden päivittäiset työajat ilmenevät päivätasolle laaditusta työvuoroluettelosta.

Osa-aikatyöntekijällä voidaan teettää lisätyötä, jos se on merkitty työvuoroluetteloon. Muuta yhtäkkiä ilmoitettua lisätyötä ei tule tehdä.

Ylityökiellon aikana ylityöstä kieltäytyminen ei vaadi työntekijältä erikseen ilmoittamista, vaan liiton julistama ylityökielto riittää.

Ylityökielto on laillinen työtaistelu, koska kyseessä on järjestön tekemä päätös. Työehtosopimuksen voimassaoloaika ja työrauhavelvoite päättyi 31.10.2013.

Yksittäiselle työntekijälle näistä toimenpiteistä ei voi siis aiheutua rangaistuksia eikä ketään voida pakottaa yli-tai lisätöihin.

Vastuu työtaistelutoimista on Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:lla, ei yksittäisellä työntekijällä.

Ylityökielto koskettaa kirjaimellisesti kaikkia työtehtäviä ja kaikkia työntekijöitä. Olennaista on ymmärtää, että ylityökiellolla ajetaan yhteistä etua ja tavoitteita.

Kaikkien työntekijöiden täytyy noudattaa yli- ja lisätyökieltoa oman ja yhteisen edun vuoksi. Ylityö- ja lisätyökielto koskee myös PAUhun kuulumattomia työntekijöitä. Kaikkien työntekijöiden järjestäytyminen liiton jäseneksi on erittäin tärkeää. Liittyminen tapahtuu kätevimmin luottamusmiehen tai liiton verkkosivujen kautta www.pau.fi

 

MIKÄLI TYÖNANTAJA RYHTYY MURTAMAAN YLI- JA LISÄTYÖKIELTOA, PAU LAAJENTAA TYÖTAISTELUTOIMIA.

ILMOITUKSET TÄLLAISISTA TOIMISTA TULEE TEHDÄ MAHDOLLISIMMAN PIAN PÄÄLUOTTAMUSMIEHELLE.

 

Neuvottelut alan työehtosopimuksesta jatkuvat. Yli- ja lisätyökielto mainituissa työtehtävissä on voimassa toistaiseksi.