Tiedote postinjakelun urakointia koskien.

12.9.2013

Kuopion palveluesimiesalueen jakelutoimipaikoissa on viime päivinä noussut puheenaiheeksi postinjakelun tilapäinen urakointi. Vaikuttaa siltä, että työnantajan ja edunvalvonnan käsitys siitä, mitä kaikkea urakoinniksi lasketaan, eroaa merkittävästi.

Kuopion palveluesimiesalueen luottamusmies Miko Haarala haluaa ohjeistaa työntekijöitä seuraavasti:

"Jos - ja kun - työpaikallanne seuraavan kerran tulee äkillisestä/tilapäisestä poissaolosta johtuvaa urakointia, suosittelen tekemään osoitetut työtehtävät. Työstä kieltäytymiseen ei kannata ajautua. Sen sijaan pyydän, että työntekijät laittavat kaikki tekemänsä urakoinnit (tässä tapauksessa niin sisällä kuin ulkona tehdyt) minuutilleen muistiin. Lisäksi pyydän ottamaan viipymättä yhteyttä minuun, varaluottamusmies Tarja Riikoseen tai pääluottamusmies Timo Peippoon."

Kiista koskee TES:sin Palkkaliite P:n kohtaa 6:

"Jos postinjakelussa kokoaikainen työntekijä tilapäisesti urakoi omaan työvuoroonsa kuulumattoman jakelureitin tai sen osan siksi, että toinen työntekijä on ennalta arvaamattomasti poissa, tilapäinen urakointi korvataan maksamalla työntekijälle hänen oman palkkansa lisäksi hänen urakoimaltaan suunnitellulta työajalta 1,65-kertaista tuntipalkkaa vastaava korvaus.Työvuoroluetteloon merkityn työvuoron työajan mahdollista ylitystä eikorvata muulla tavoin. Työnantaja ja työntekijä sopivat tilapäisestä urakoinnista sekä urakointiosuuden suuruudesta ennen työn aloittamista. Tilapäisestä urakoinnista suoritettavaa korvausta ei huomioida laskettaessa työntekijän sairausajan palkkaa, vuosilomapalkkaa ja korvausta, ylityö- ja työaikakorvauksia tai työehtosopimuksen mukaan määräytyviä muita palkka, lisiä tai korvauksia."

- Edunvalvonnan näkemys on, että myös jakelureitin esityöt ovat osa jakelureittiä. Niin ikään; mikäli kokonaan sisätyötä tekevän henkilön äkillinen poissaolo paikataan jakamalla lohkot yhden tai useamman toista työvuoroa suorittavan työntekijän tehtäväksi, kuuluu käytetty työaika korvata urakointina.

- Mikäli äkillinen poissaolo jatkuu pidempään kuin yhden päivän, eikä korvaavaa työntekijää ole, korvataan niin esi- kuin jakelutyöt edelleen urakointina kuten ensimmäisenä päivänä.