2. Yhteistoimintaneuvottelut käyty.

23.8.2013

Kuopion Palveluesimiesaluetta koskevat 2. yhteistoiminta- (YT) neuvottelut on käyty.

Yhteistoimintaneuvotteluissa keskeisenä teemana oli 70100 postinumeroalueen lohkolajittelun (aamulajittelu) siirtäminen tehtäväksi Matkuksen postikeskuksessa.

Myös 70700 jakelutoimipaikka tullaan lakkauttamaan ja tämän toiminnot keskittämään Kuopio 10:n jakelutoimipaikan tiloihin. Edelleen myös 70700 jakelutoimipaikan lohkolajittelu tullaan tekemään jatkossa postikeskuksessa.

Toimien alustava aikataulu on seuraava:

-16. syyskuuta lähtien 70700 lohkolajittelu tehdään POK:issa.

-14. lokakuuta lähtien sekä 70100 lohkolajittelu siirtyy POK:issa tehtäväksi että 70700 jakelutoimipaikka siirtyy työskentelemään Kuopio 10:n jakelutoimipaikkaan.

- Myös aiemmin agendalla ollut Puijonlaakson (70200) jakelutoimipaikan toiminnan keskittäminen Kuopio 10:n jakelutoimipaikkaan ei tällä hetkellä ole ajankohtainen eikä ollut käsiteltävänä asiana.

Henkilöstön vähennystarvetta ei tämän neuvottelun myötä ole.

Selvää on, että muutokset ovat suuria ja herättävät runsaasti kysymyksiä. Aluejohdon ja edunvalvonnan kesken on sovittu kattavasta yhteistyöstä ja käytännöt tullaan hiomaan pienintäkin epäkohtaa myöten kuntoon, jotta muutos ja sen haittavaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset.

Nyt jos koskaan on aika esittää kaikki mieleentulevat kysymykset asian tiimoilta niin lähimmälle edunvalvojalle kuin esimiehelle!